Kurumsal

Temel Düşüncemiz (Misyonumuz)

“Başarı Mutluluktur” ilkesi ile yola çıkarak, öğrencilerimizin birey olarak kendilerini, sahip oldukları özgün ve yapıcı-yaratıcı güçleri tanımalarını sağlamak; kendini tanıyan bu bireylerin güçlü yönlerini pekiştirip, zayıf kaldıkları yönlerini güçlendirerek, sorumlu, özgür, üretken, katılımcı, başarılı ve mutlu birer birey olmaları için tüm olanaklarımızı kullanarak, Mutlu Öğretmen, Mutlu Öğrenci ve Mutlu Okul çalışmalarıyla “Başarılı ve Mutlu Nesiller” yetişmesine katkı sağlamaktır.

 

Bakış Açımız (Vizyonumuz)

Toplumun huzur ve refahı için; “Başarılı ve Mutlu Nesiller” yetiştirilmesini misyon olarak gören Kurumumuz, öğrencileri başarı yolunda hedeflerine ulaştıracak çalışmalar yapmayı ilke edinmiştir. Biz, ancak “Başarılı ve Mutlu Nesillerin” kendisiyle ve çevresiyle barışık, yapıcı, pozitif düşünen, doğru kararlar alan, aydın, üretken, sorumluluk sahibi, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, milli manevi değerlerine saygılı, “Hep iyiye, en ileriye” düşüncesiyle ufkunu geniş tutan, ülkesinin gelişimi ve refahı için çalışacak bireyler olabileceğine inanıyoruz.

 

Hedefimiz

§      Kendini bilen, kendisiyle ve toplumla barışık

§      Bilimsel – eleştirel yaklaşımları benimseyen

§      Ahlâk ve sanatın yüksek değerlerini taşıyan

§      Özgür düşünebilen

§      Hoşgörülü

§      Özverili

§      Vatansever

§      Atatürkçü düşünceyi özümsemiş

§      Milli ve manevi değerlere duyarlı

§      Ulus olma bilinç ve iradesine sahip

§      Sağduyulu kararlar alabilen

§      Aydın

§      Katılımcı

§      Üretken

§      Hep iyiyi isteyen

§      En ileriyi hedefleyen

§      Başarılı ve mutlu bireyler yetiştirerek,

§      Cumhuriyetin bizlerden istediği “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller” idealimize ulaşmaktır.